2019-2020 оқу жылға Топ жетекшілер кеңесінің жұмыс жоспары

 

Мақсаты: топ жетекшілердің кәіби, мәдени және шығармашылық өсуін арттыру

 

Міндеттері:

  • Топ жетекшілерге ақпараттық-әдістемелік көмек көрсетуді ұйымдастыру;
  • Педагогикалық практикада әдістемелік нұсқаларды енгізу үшін жағдай жасау;
  • Іс-шараларды өткізу барысында басты міндеттердің бірі болып студенттерде азаматтық-патриоттық қасиеттерді, әлеуметтік жауапкершілікті, дін сауаттылығын және ұлттық өзін-өзі тануды қалыптастыру;
  • Студенттердің арасында қылмыстың алдын алуға байланысты мәселелерді қалыптастыру;
  • Болашақ мамандардың кәсіби деңгейін арттыру бойынша мәселелерді қарастыру;
  • Түрлі курстағы тәрбие жұмысы саласындағы топ жетекшілерінің озық тәжірибелерін қорытындылау.

 

Әдістемелік тақырып: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын орындау аясында қоғамдық сананы модернизациялау арқылы педагогтардың белсенді шығармашылық қызметінің дамуына жағдай жасау.

 

№ п.пМероприятияСрокОтветственные
1Планирование ВР на новый учебный год
1. Планирование и организация ВР в колледже и в группах на 2019-2020 уч. год.
2. Работа психолога по адаптации студентов 1 курса на 2019 – 2020 уч. год. Инструктаж руководителей групп.
3. Социальный паспорт колледжа на новый учебный год. Рекомендации соц. педагога по работе со студентами группы СТОПП.
4. Рекомендуемая литература по направлениям ВР в колледже.
5. Разное
СентябрьРуководитель СРГ, ЗДВР,
Психолог,
Соц. педагог,
Библиотекари
2Духовно-нравственное воспитание
1. Толерантность – основа стабильного развития страны.
2. Роль преподавателя при предупреждении религиозного экстремизма в группах.
3. Анализ психологическо-педагогической диагностики и результаты адаптации студентов 1 курса в колледже.
4. Из опыта работы по теме СРГ.
5. Разное
НоябрьРуководитель СРГ, ЗДВР,
Психолог, руководитель кружка,
Руководители групп
3Профессиональная направленность
1. Анализ профориентационной работы в колледже. Рекомендации по улучшению работы.
2. Работа по повышению
профессионального уровня будущих специалистов. WorldSkills - «олимпиада для рабочих рук» (из опыта участия).
3. Анализ работы психолога за 1 семестр.
4. Разное
ЯнварьРуководитель СРГ, ЗДВР,
Психолог,
Специалист по связям с общественностью,
руководители групп
4Гражданско-патриотическое воспитание
1. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в колледже.
2. Анализ работы кружков и секций ШТК
3. Разное
МартРуководитель СРГ, ЗДВР,
Преподаватели-организаторы НВП, Руководители кружков и секций
5Анализ работы СРГ за текущий учебный год. Профилактика правонарушений.
1. Анализ опыта работы в выпускных группах (презентации, диаграммы, графики)
2. Анализ летней занятости студентов. Профилактика правонарушений и инструктаж родителей об ответственности за детей в период летних каникул.
3. Анализ работы СРГ за текущий учебный год. Планирование на новый учебный год.
4. Разное
МайРуководитель СРГ, ЗДВР,
Психолог,
Инспектор ГЮП,
Руководители выпускных групп