Сапаның сертификаты

 

Шахтинск технологиялық колледжіне 2019ж.16.05. берілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің «Центр сертификации «InterCert» ЖШС № KZ.7500207.07.03.00322 сәйкестендіру сертификаты.

Осы сертификат ҚР СТ  «Система менеджмента качества. Требования» ISO 9001-2016 талаптарына сәйкес №0000152 қосымшаға сәйкес білім беру қызметтеріне қатысты сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін растайды.