Неделя трёхъязычного образования «STEM образование в трёхъязычии»

 

2021 жылғы 29 наурыз бен 2 сәуір аралығында «Шахтинск технологиялық колледжі» КМҚК ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Шахтинск қаласының 60 жылдығына арналған және әлеуметтік белсенділікті, студенттердің азаматтық ұстанымдарын ынталандыруға бағытталған «Үш тілде білім берудегі STEM» үш тілде білім беру апталығы өтеді.

Апта шеңберінде колледж студенттерінің тілдерді үйренуге деген қызығушылығын дамытуға және шығармашылық қабілеттерін анықтауға ықпал ететін дебаттар, жобаларды қорғау, конкурстар, викториналар өтеді.

 

С 29 марта по 2 апреля 2021 года в КГКП «Шахтинский технологический колледж» пройдет Неделя трёхъязычного образования «STEM образование в трёхъязычии», посвящённая 30-летию Независимости РК и 60-летию города Шахтинска и направленная на стимулирование социальной активности, гражданской позиции студентов.

В рамках недели пройдут дебаты, защита проектов, конкурсы, викторины, способствующие развитию интереса к изучению языков и выявлению творческих способностей у студентов колледжа.

 

From March 29 to April 2, 2021, the Trilingual Education Week «STEM Education in Trilingualism» dedicated to the 30th anniversary of Independence of the RK and the 60th anniversary of Shakhtinsk and aimed at stimulating social activity and civic mindedness of studentswill be held at Shakhtinsk Technological College.

Within the week, there will be debates, defense of projects, competitions, quizzes that contribute to the development of interest in learning languages and the revealing of  our students’ creative abilities.